My Energy Control - mobilní nízkonapěťový řídicí systém

Pokročilé elektronické jednotky pro napájení (baterie a související elektronika) a řídicí software pro dálkové řízení nabíjení.

Připojení alternativních zdrojů energií off-grid (slunce, vzduch, voda)

Inteligentní management baterie pro dlouhou životnost

Možnost řízení výstupních prvků a měření přehřívání zařízení

Co je My Energy Control?

Řešení je inspirováno snahou o zefektivnění využití elektrické energie a zároveň předpokladem, že celá řada spotřebičů by mohla fungovat na nízkém napětí. Dnes je využívána elektronika např. s napájením 5 V (mobilní telefony) nebo 9-20 V (notebooky), ale napětí je čerpáno ze sítě o 220 – 230 V.

Dodávané napětí ze sítě se tedy musí výrazně zredukovat před jeho dodávkou do elektrického spotřebiče, což vede k vyšší spotřebě elektrické energie, než kdyby byl zdroj přímo transformován na napětí například 12/24 V.

Jak My Energy Control funguje?

Mobilní jednotka napájení obsahuje inteligentní řídící elektronickou jednotku a dílčí moduly, hardware a obslužný software pro řízení napájení ostrovního zdroje elektrické energie. Napájecí systém a server jsou propojeny přes bezdrátové internetové spojení a tvoří tak komplexní řídicí systém pro práci s meteorologickými daty a požadavky zákazníka. Napájení ostrovního zdroje lze za použití nezávislých alternativních zdrojů elektrické energie (sluneční záření, vítr, vodní proud apod.) hovoříme tak o “Off Grid“ systému neboli systému mimo síť.

Technologie elektronické jednotky pro napájení formou ostrovního systému je unikátní kombinací již existujících samostatných elektronických obvodů (zařízení) a nových prvků elektroniky s velkým přispěním „inteligence“. Inteligenci v tomto řešení reprezentuje znalostní software a analýzy dat připojených komponent (IoT senzory a zařízení), díky čemuž je možné snížit energickou náročnost až na minimální možnou hranici s využitím rozvodů a systémů pracujících na 5/12/24V.

Inteligentní software společně s firmware zařízením umožňuje komunikace s externími čidly a zařízeními IoT standardu zefektivňuje distribuci elektrické energie. Software je schopen komunikovat s připojenými alternativními či jinými zdroji elektrické energie (12/24/230 V), popř. je napojen do klasické elektro sítě s napájením 230 V a optimalizuje tok či predikuje stav potřeb napájení připojených zařízení. Software je schopen zajistit přesun elektrické energie na nízkém napětí (12/24 V) do inteligentního bateriového úložiště nebo do připojených technologií.

Nabíjecí elektronika umožňuje využívat energii z alternativních zdrojů a současně umí využít i nabíjení z distribuční sítě 230 V, tj. pracuje s multikanálovým vstupem, multikanálovým výstupem a inteligentním technologiemi (IoT).

Neopomenutelnou inovací je využití elektrických rozvodů pro malé napětí 12 V / 24 V, které při krátkých vzdálenostech rozvodů dokáže výrazně snížit celkovou spotřebu systému oproti topologii elektrického rozvodu 230 V – u malého napětí není potřeba využívat měniče napětí 230 V / 12 V a 230 V / 24 V. Dochází tak k synergiím a úsporám v připojených systémech a technologiích, snižování ekologické zátěže výroby komponent, které se systémem budou pracovat.

Projekt je nyní ve fázi dalšího rozvoje a dalšího využití v projektu GREENHOUSE 4.0 – řídící systém energeticky autonomního skleníku fungujícího na bázi akustické emise pro pěstování plodin v městských podmínkách. Ve spolupráci se společností Compactive, s.r.o. a Mendelovy univerzity v Brně. 

Vstupte s námi do světa elektroniky

Kontaktujte nás ještě dnes a společně prozkoumáme možnosti, jak vaše vize přetvořit v úspěšné projekty.